laborator

Nga Wiktionary

LABORATOR m.

  • Qendër ose institucion që bën eksperimente e kërkime në një fushë të shkencës a të teknikës, analiza e prova të ndryshme sipas kërkesave të prodhimit, të mjekësisë etj. ose përpunon a prodhon diçka sipas këtyre kërkesave; dhoma ose ndërtesa e pajisur me mjetet dhe aparatet e nevojshme për këtë punë. Laborator kërkimor (shkencor). Laborator bakteriologjik (gjeologjik). Laborator fotografik. Laboratorët e shkollave. Laboratori i kimisë (i fizikës, i biologjisë). Laboratori i rrezatimeve bërthamore. Punë laboratori.po ashtu duhet te kemi veshjet perkatese per te kryer pune ne laborator si: syzet,uniforma,dorezat etj...dhe po ashtu ne laborator duhet te jene edhe enet perkatese e mjetet tjera te punes.