kundërveprim

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

KUNDËRVEPRIM m.

  • 1. Veprimi sipas kuptimit të foljes KUNDËRVEPROJ. Kundërveprim i shpejtë (i menjëhershëm). Kundërveprimi i organizuar.
  • 2. Përpjekje për të kundërvepruar kundër dikujt, një veprimi a një force ose kundër një të keqeje.