kredo

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

KREDO f. libr.

  • Tërësia e ideve, e bindjeve a e pikëpamjeve të një njeriu në një fushë të caktuar të veprimtarisë shoqërore; parimet, baza e botëkuptimit të një njeriu, të një grupi njerëzish, të një organizate a të një partie. Kredoja politike. Kredoja shkencore.