kosinus

Nga Wiktionary

KOSINUS m. gjeom.

  • Një prej funksioneve trigonometrike: sinusi i këndit shtues. Kosinusi i këndit të ngushtë (në një trekëndësh kënddrejtë) raporti i katetit që i anëshkruhet këtij këndi me hipotenuzën.