korrekt

Nga Wiktionary

KORREKT mb.

  • 1. Që sillet e vepron në përputhje me rregullat e me normat e vendosura nga shoqëria dhe me moralin komunist, i rregullt dhe i përpiktë në marrëdhënie me njerëzit; që zbaton rregullisht detyrat e ngarkuara a zotimet që merr; që është veti e një njeriu, i cili sillet e vepron në këtë mënyrë. Burrë (djalë) korrekt. Grua (vajzë) korrekte. Sjellje korrekte. Qëndrim korrekt.
  • 2. Që është në përputhje me normën e gjuhës letrare; pa gabime gjuhësore, i drejtë. Frazë (shprehje) korrekte.