kontakt

Nga Wiktionary

KONTAKT m. sh

  • 1. libr. Takimi i trupave a i sendeve të ndryshme me njëri-tjetrin. Pika kontakti.
  • 2. elektr. Lidhja e dy përcjellësve, që bën të mundshëm kalimin e rrymës elektrike nga njëri përcjellës tek tjetri; pika ku bëhet kjo lidhje; pajisje që bën këtë lidhje. Kontakt elektrik.
  • 3. libr. Lidhje, afërsi e miqësi që kanë dy a më shumë veta ndërmjet tyre, lidhje e ngushtë; takim me dikë. Kontakte miqësore. Kontakte me popullin. Kontakti me të sëmurin. Jam në kontakt me dikë. Vendos (marr, kam, mbaj) kontakte me dikë.