konsum

Nga Wiktionary

KONSUM m.

  • 1. ek. Përdorimi i sendeve ose i të mirave materiale për të plotësuar nevojat vetjake e shoqërore; plotësimi i kërkesave të përditshme me sendet e nevojshme. Mallra (artikuj) konsumi. Fondi i konsumit shoqëror. Sende të konsumit të gjerë. Kooperativat e konsumit. vjet. Konsumi për frymë.
  • 2. Përdorimi i diçkaje. Për konsum të brendshëm. libr. keq.
  • 3. Harxhim, shpenzim. Konsumi i ujit (i energjisë elektrike). Konsumi i materialit (i karburantit).