Jump to content

konstruktiv

Nga Wiktionary

KONSTRUKTIV mb. libr.

  • 1. Që lidhet me ndërtimin e brendshëm të një mekanizmi, të një ndërtese etj.; që ka të bëjë a që merret me konstruksionin. Byroja konstruktive.
  • 2. Që sjell dobi, duke treguar jo vetëm të metat e një pune, por edhe se si të bëhet ajo më mirë, që tregon edhe rrugët e zgjidhjes; që ka për qëllim përmirësimin e dikujt a të diçkaje. Vërejtje (propozime) konstruktive. Kritikë konstruktive.