konstruksion

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

KONSTRUKSION m.

  • 1. Ndërtimi i brendshëm; mënyra e lidhjes dhe e vendosjes së pjesëve përbërëse në një mekanizëm, në një makinë, në një ndërtesë etj. Konstruksioni i anijes (i aeroplanit). Konstruksioni i makinës (i frezës, i tornos). Konstruksioni i urës (i ndërtesës).
  • 2. Pajisje a pjesë e përgatitur më parë, që hyn në përbërjen e një të tëre. Konstruksion metalik. Konstruksion betoni (betonarmeje). Konstruksion druri (xhami).