konstatoj

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

KONSTATO kal. libr.

  • Vë re a diktoj një fakt, një gabim etj.; vërtetoj të qenët a gjendjen e diçkaje. Konstatoj ndryshime (të meta, dobësi). Konstatoj se ...