komponent

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

KOMPONENT m.

  • Secila nga pjesët përbërëse të një të tëre; secila nga pjesët përbërëse të procesit mësimor dhe edukues në shkollë, që lidhen ngushtë ndërmjet tyre si një njësi e vetme; pjesë përbërëse, përbërës. Komponenti i parë (i dytë...). Komponent i rëndësishëm. Komponentët e filmit. Tre komponentët e shkollës... Komponentët e orës së mësimit.