kompetent

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

KOMPETENT mb.

  • 1. Që ka njohuri të thella, të plota e të përpikta në një fushë të dijes, që e njeh mirë një çështje dhe është i sigurt; i aftë. Njeri kompetent. Gjuhëtar (mjek) kompetent.
  • 2. Që ka të drejtën për të zgjidhur një çështje sipas ligjeve e rregullave në fuqi; që e ka në dorë të vendosë për një çështje. Organi kompetent. Përfaqësues kompetent.