kolegjial

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

KOLEGJIAL mb.

  • Që përbëhet nga një grup njerëzish a shokësh; që bëhet së bashku, nga një grup punonjësish dhe jo nga një njeri i vetëm; që mbështetet në parimin e kolegjialitetit; i përbashkët, kolektiv. Udhëheqje kolegjiale. Drejtim kolegjial. Punë kolegjiale. Vendim kolegjial. Përgjegjësi kolegjiale. Metodë kolegjiale. Në mënyrë kolegjiale.