koherent

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

KOHERENT mb.

  • 1. fiz. Që i ka të bashkuara fort a të lidhura ngushtë elementet përbërëse; që ka koherencë. Trup koherent. Valë koherente valë që kanë dritë të njëjtë e të vijueshme në të gjitha fazat. Lëkundje koherente.
  • 2. libr. Që përbëhet nga pjesë të lidhura ngushtë e në përputhje të plotë njëra me tjetrën (për ide, mendime etj.). Zhvillim koherent.
  • 3. libr. Që është parimor, nuk bie kurrë në kundërshtim me veten dhe i përmbahet të njëjtit mendim, të njëjtës teori a doktrinë. Njeri koherent. Është koherent.