kod

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

KOD m.

  • 1. drejt. Përmbledhje e sistemuar e normave juridike, që kanë të bëjnë me një fushë të caktuar të së drejtës. Kodi civil. Kodi penal. Kodi i punës.
  • 2. Përmbledhje e sistemuar rregullash e udhëzimesh, që duhet të zbatohen në një fushë të caktuar. Kodi agroteknik.
  • 3. Sistem shenjash a sinjalesh konvencionale, që përdoret për dhënien e një njoftimi, të një urdhri etj. nëpërmjet telefonit, telegrafit ose radios. Kod sekret. Kod telegrafik. Kod me shifra (me shkronja).