klan

Nga Wiktionary

KLAN m.

  • 1. hist. Grup shoqëror i përbërë nga njerëz të një gjaku, që organizonte punën dhe jetën në mënyrë të veçuar nga të tjerët (në bashkësinë primitive).
  • 2. Grup njerëzish të një gjaku; fis.
  • 3. keq. Grup njerëzish të lidhur nga interesa vetjake të njëjta. Klani revizionist.