kanunore

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

KANUNORE f. vjet.

  • Përmbledhje e rregullave dhe e normave, në të cilat mbështetej organizimi i një shoqërie, i një organizate etj., rregullore; statut. Kanunorja e shoqërisë. U botua kanunorja.