kanun

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

KANUN m.

  • 1. hist. Përmbledhje ligjesh e normash të pashkruara, të trashëguara brez pas brezi, që pasqyrojnë gjendjen ekonomiko-shoqërore të periudhave të kaluara dhe që në kohën e vet mbronin interesat e klasave e të shtresave të caktuara shoqërore; tërësia e normave të së drejtës zakonore. Kanuni i Skënderbeut. Kanuni i Lek Dukagjinit. I dogjëm (i shkatërruam) kanunet e vjetra.
  • 2. vjet. Ligj. E kishte me kanun.