kambial

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

KAMBIAL m. fin.

  • Dokument financiar (në vendet kapitaliste), që detyron dikë të shlyejë brenda një afati të caktuar një shumë parash të marra hua me kushte të caktuara ose një shumë parash që duhet të paguajë për mallra të blera me kredi; dokument detyrimi, dëftesë. Qarkullimi i kambialeve. Nxori (lëshoi) një kambial. Nënshkroi kambialin.