kalori

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

KALORI I f.

  • 1. shih KALORËSI,~A 1, 2, 4.
  • 2. Ecje; me kalë, shëtitje me kalë. Bënte kalori shëtiste me kalë për t'u dëfryer.

KALORI II f. fiz.

  • Njësia e matjes së nxehtësisë, e barabartë me sasinë e nxehtësisë që nevojitet për të ngritur në një gradë temperaturën e një grami uji të pastër; sasia e kalorive që jep një ushqim. Kalori mesatare. Kalori e madhe sasia e ngrohtësisë që nevojitet për të ngritur ose për të ulur në një gradë temperaturën e një kilogrami (a të një litri) uji të pastër. Sasia e kalorive. Jep (prodhon) kalori. Shprehet në kalori.