kallamar

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

KALLAMAR m.

  • 1. Kuti ku mbahen boja e shkrimit, pena etj.; shishe e vogël prej xhami a prej lënde plastike për bojë shkrimi. Ngjyej në kallamar.
  • 2. zool. Butak deti i ngjashëm me sepjen, por me trup më të hollë e të zgjatur, që ka brenda një petëz të fortë e të tejdukshme në trajtë pende.