këndohet

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

KËNDOHET I

  • 1. pavet. Duket, shfaqet, shprehet; del, kuptohet. I këndohet gëzimi në fytyrë.
  • 2. pës. e KËNDOJ I 1, 5.

KËNDOHET II pës.

  • Pës. e KËNDOJ II 1, 3.