jaz

Nga Wiktionary

JAZ I m.

  • 1. Vijë a hendek i vogël, që shpie ujin në mulli, në arë etj.; rrjedhë uji; vend a gropë e madhe ku grumbullojnë ujë për ujitje etj. Jazi i mullirit. Jazi i fshatit. Shtrati i jazit. Lahem në jaz.
  • 2. fig. bised. Fillimi a burimi i diçkaje. Jazi i jetës.

JAZ II m.

  • shih ZI,~A. Mbante jaz. Ishte për jaz. Vishej në jaz.