iu

Nga Wiktionary

IU

  • Trajtë e shkurtër e shkrirë e përemrit vetor e formuar nga bashkimi i trajtës së shkurtër të përemrit vetor të vetës së tretë të numrit njëjës ose shumës në rasën dhanore (i, u) dhe nga pjesëza (u) e foljeve vetvetore-pësore. Atij iu dëgjua zëri. Iu ngjitën maleve përpjetë.