irracional

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

IRRACIONAL mb.

  • 1. filoz. Që nuk mund të kapet e nuk mund të shpjegohet nga arsyeja e nga logjika njerëzore, që nuk është racional.
  • 2. mat. Që nuk mund të shprehet a të paraqitet në trajtën e një raporti të dy numrave të plotë; që s'është as i plotë as thyesor. Numrat irracionalë. Shprehje irracionale shprehje që përveç veprimeve të mbledhjes, të zbritjes, të shumëzimit e të pjesëtimit përmban dhe veprimin e nxjerrjes së rrënjës.