invaliditet

Nga Wiktionary

INVALIDITET m.

  • Paaftësi e plotë ose e pjesshme për punë e një njeriu të sëmurë, të gjymtuar etj., gjendja e invalidit, të qenët invalid. Invaliditet i përkohshëm. Pension (shpërblim) invaliditeti. Grupi i invaliditetit. Shkalla e invaliditetit. Librezë invaliditeti. Ka dalë në invaliditet.