invalid

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

INVALID m.

  • Ai që ka humbur pjesërisht ose tërësisht aftësinë për punë nga ndonjë sëmundje, nga ndonjë gjymtim etj. Invalid i luftës (i punës). Invalid i grupit I (II, III, IV). Librezë invalidi.