informator

Nga Wiktionary

INFORMATOR m.

  • Ai që mbledh të dhëna për të zbuluar të vërtetën; ai që punon, zakonisht fshehtas, për të grumbulluar të dhëna e njoftime për dikë a për diçka dhe që ia jep këto dikujt tjetër, ai që merr dhe jep informata. Informator i zoti (i zgjuar, i guximshëm). Rrjeti i informatorëve. Sipas njoftimeve të informatorëve.