informacion

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

INFORMACION m.

  • 1. Njoftim që marrim për diçka, të dhëna për gjendjen e punëve në një fushë të caktuar, për veprimtarinë e dikujt, për një ngjarje etj.; kumtim a lajm që jepet për dikë a për diçka. Informacion javor (mujor, vjetor). Informacion politik (shkencor, teknik). Informacion me gojë (me shkrim). Burim informacioni. Jap informacion. Kërkoj (marr) një informacion.
  • 2. Veprimtari që synon të marrë e të japë njoftime e të dhëna për dikë a për diçka; vendi ku punojnë ata që merren me këtë veprimtari. Zyra e informacionit. Nëpunësi i informacionit.
  • 3. Te dhena.
  • 4. Te dhena elektronike ne dokumenta word-i, exel-i, etj.