indonezian

Nga Wiktionary
Wikipedia ka një artikull për fjalën:

INDONEZIAN m.

  • Banor vendas i Indonezisë ose ai që e ka prejardhjen nga Indonezia.

INDONEZIAN mb.

  • Që lidhet me Indonezinë ose me indonezianët, që është karakteristik për Indonezinë ose për indonezianët, i Indonezisë ose i indonezianëve; që është krijuar nga indonezianët. Populli indonezian. Fshatarët indonezianë. Valle (këngë) indoneziane.