ia

Nga Wiktionary

IA

  • Trajtë e shkurtër e shkrirë e përemrit vetor e formuar nga bashkimi i trajtës së shkurtër të vetës së tretë në rasën dhanore të numrit njëjës (i) me trajtën e shkurtër të vetës së tretë në rasën kallëzore të numrit njëjës (e) ose të numrit shumës (i). Ia dhashë dorën. Ia mora librin. Ia dhashë të gjitha. S'ia kam frikën. S'ia fal gabimet.