hun

Nga Wiktionary

HUN m. kryes. hist.

  • Popullsi endacake me prejardhje turanike, e cila u dynd në shekullin e katërt të erës sonë nga Azia në Evropë. Dyndja e hunëve.