homogjen

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

HOMOGJEN mb.

  • Që ka veti e tipare të njëjta a të njëllojta; që përbëhet prej njësish a prej pjesësh të së njëjtës farë ose të njëjta nga natyra a nga prejardhja e tyre; që është formuar nga lloje të njëjta, i papërzier; kund. heterogjen. Trup homogjen. Lëndë homogjene. Përbërje homogjene. Grupe homogjene. Gjymtyrët homogjene të fjalisë. gjuh...


Cili është shembulli kimik për fjalën "Homogjen"?

Përzierjet homogjene mund të jenë të ngurta, të lëngshme ose të gazta. Ata kanë të njëjtën pamje dhe përbërje kimike në të gjithë. Shembuj të përzierjeve homogjene përfshijnë ujin, ajrin, çelikun, detergjentin, përzierjen e ujit të kripur, etj. Lidhjet formohen kur dy ose më shumë metale përzihen së bashku në një raport specifik