holla

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

HOLLA f. vet.

  • 1. Para; para në njësi të vogla, të shkoqura. Pagoi të hollat. Derdhi (tërhoqi) të hollat. E bleu me të holla (me të holla në dorë). A ke të holla? Ia ktheu në të holla.
  • 2. Veshjet e brendshme (këmisha e të mbathurat); veshjet e lehta që mbahen në kohën e vapës. Rri (fle) në të holla. Në verë veshin të hollat.
  • 3. Majat e degëve të thata, shkarpa shumë të holla; që përdoren për të ndezur zjarrin ose për të bërë flakë. Flakë me të holla. Mblodhi të holla.
  • 4. krahin. Të lashtat. Mblodhën të hollat.
  • 5. edhe nj. vjet. Imtë. Në çdo të hollë.
  • I bëri të hollat (paratë) rrush e kumbulla shih te RRUSH,~I.