hollësisht

From Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

HOLLËSISHT ndajf.

  • Në mënyrë të hollësishme, me të gjitha hollësirat, imtësisht. Flet (tregon, për shkruan) hollësisht. E zbërtheu (e shqyrtoi, e shoshiti) hollësisht. E hetoi hollësisht një çështje.