haj

Nga Wiktionary

HAJ

I. lidh. bised.

  • Përdoret e përsëritur me kuptimin «ose ... ose ...», «si ... si...», «qoftë... qoftë...». Haj këtu, haj aty. Haj ti, haj ai. Haj nga sëmundja, haj nga pleqëria.

II. pasth. bised. Përdoret për të përforcuar dhimbjen shpirtërore a pikëllimin e dikujt. Haj, medet! Haj, e mjera unë!