hënaprapë

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

HËNAPRAPË ndajf.

  • Në një kohë të papërshtatshme, në një kohë të keqe (thuhet, sipas besëtytnive, kur njerëzit nuk shkojnë mirë njëri me tjetrin); hënajashtë. U takuan hënaprapë. Janë parë hënaprapë janë parë hënajashtë.