gri

Nga Wiktionary

GRI mb.

1. Që ka ngjyrën e hirit, i hirtë; i përhimët.

2. si em. ~,~JA. Ngjyra gri.