granit

Nga Wiktionary

GRANIT m.

1. Shkëmb shumë i fortë, i përbërë nga kristale kuarci, mike etj. Granit i kuq (i zi, ngjyrë hiri). Monument graniti. Si bllok graniti. I fortë si graniti. Qëndron si shkëmb graniti.

2. përd. mb. fig. Shumë i fortë; i paepshëm, i pamposhtur. Grusht granit. Rini granit.