gradual

Nga Wiktionary

GRADUAL mb. libr.

Që bëhet shkallë-shkallë, që nuk bëhet menjëherë, shkallëzor. Ndryshim (kalim) gradual. Shndërrime graduale. Në mënyrë graduale gradualisht. Ngushtimi gradual i dallimeve midis qytetit e fshatit.