gjysmëzanore

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

GJYSMËZANORE f. gjuh.

  • 1. Tingull që mund të shqiptohet edhe si bashkëtingëllore, edhe si zanore sipas vendit që ka në rrokje. Gjysmëzanorja «i».
  • 2. si mb. ~, ~E. Që mund të shqiptohet si gjysmëzanore. Tingull gjysmëzanor.