gjysmëshkurre

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

GJYSMËSHKURRE f. bot.

  • Bimë që e ka pjesën e poshtme të kërcellit të drunjëzuar, kurse pjesën e sipërme e ka si të barishteve; bimë që nga kërcelli qëndron midis barishteve dhe shkurreve. Rritet si gjysmëshkurre.