gjymtyrë

Nga Wiktionary

GJYMTYRË f. kryes.

  • 1. anat. Duart dhe këmbët e njeriut, anësitë; këmbët e kafshëve të mëdha katërkëmbëshe. Gjymtyrët e sipërme duart, krahët. Gjymtyrët e poshtme këmbët. Gjymtyrët e përparme (të prapme). Lëviz (shtrij) gjymtyrët. Iu mpinë gjymtyrët.
  • 2. Secila nga njësitë më të thjeshta të një të tëre, që mund të ndahen veçan dhe që kanë marrëdhënie të caktuara midis tyre. Gjymtyrët kryesore (e dyta). Gjymtyrët e fjalisë. gjuh. Gjymtyrët e gjykimit. logj. Gjymtyrët e thyesës. mat. Gjymtyrët e barazimit. mat.
  • 3. vet. fig. Pjesë a degë të diçkaje, që shtrihen në drejtime të ndryshme. Gjymtyrët e rrugës.