gjobë

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

GJOBË f.

  • Detyrim, zakonisht në të holla, që caktohet si dënim për thyerjen e një rregulli, për një dëmtim, për mosplotësimin e kushteve të një marrëveshjeje ose për shkelje jo të rënda të ligjeve. Gjobë në të holla. Fleta e gjobës. I vuri (i preu) gjobën. I hodhën gjobë. Pagoi (shleu) gjobën.