gjithçka

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

GJITHÇKA pakuf.

  • 1. Të gjitha gjërat; çdo gjë; kund. asgjë. Bëri gjithçka. Di gjithçka. Merret me gjithçka. Vuri në rrezik gjithçka. Mbi gjithçka para çdo gjëje, para së gjithash.
  • 2. Përdoret në fillim a në fund të numërimit të disa gjërave, duke i përmbledhur të gjitha. Mori librat, fletoret, lapsat — gjithçka që i duhej për në shkollë.
  • 3. Diçka me rëndësi të veçantë, me vlerë të jashtëzakonshme. Ajo është për të gjithçka.
  • 4. përd. em. f. Të gjitha gjërat të marra së bashku.