gjinore

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

[[dhanore

20001]]ime

Shqip[redaktoni]

gjinore

  Ne Gj.Shqipe Kemi 5 rasa te emrit si: emerore, gjinore, dhanore, kallëzore dhe rrjedhore . 

Per rasen emerore perdoren pytjet: kush?,cili?, cilat?, cilët?.

Per rasen gjinore perdoren pytjet: I kujt?, e kujt?,I cilit?,I cilës?,e cilit?

Per rasen dhanore perdoren pyetjet: kujt?, cili?, cilës?, cilëve?, cilave?

Per rasen kallëzore perdoren pytjet: kë?, cilin?, cilën?,cilët?,cilat?

Per rasen rrjedhore perdoren pyetjet: prej kujt?, prej cilit?, prej cilës etj.