gjashtëdhjetë

Nga Wiktionary
Wikipedia ka një artikull për fjalën:
Gjashtëdhjetë

Shqip[redaktoni]

Numër[redaktoni]

gjashtëdhjetë num. them.

  • 1. Numri që shënon një sasi të barabartë me gjashtë dhjeta, pesëdhjetë edhe dhjetë. Gjashtëdhjetë veta. Gjashtëdhjetë ditë. Gjashtëdhjetë minuta. Gjashtëdhjetë vjeç.
  • 2. përd. num. rresht. I gjashtëdhjetë. Dhoma (kabina) gjashtëdhjetë. Në kilometrin gjashtëdhjetë. Në vitin gjashtëdhjetë. Vitet gjashtëdhjetë dhjetëvjetëshi i shtatë i një shekulli.

gjashtëdhjetë num. rresht.

  • 1. Që i përgjigjet numrit gjashtëdhjetë në një varg të pandërprerë njerëzish a sendesh, në një radhë a renditje, në një klasifikim etj. Ditën e gjashtëdhjetë. Minuta e gjashtëdhjetë.
  • 2. përd. em. f. Një nga gjashtëdhjetë pjesët e barabarta, në të cilat ndahet një e tërë. Një e gjashtëdhjeta. Pesë të gjashtëdhjetat.
  • 3. Përd. em. sipas kuptimit 1 të numërorit rreshtor.
  • 4. si em. f. vet. ~AT (të). Periudhë prej gjashtëdhjetë vjetësh si moshë. I mbushi të gjashtëdhjetat.