gem

Nga Wiktionary

GEM m.

Bisk që del në një dru ose në një bimë. Gem i hollë. Lis e gema.