gargarit

Nga Wiktionary

GARGARIT I jokal.

Shpëlaj grykën për qëllime mjekimi me ndonjë bar të lëngshëm, të cilin e bëj të gurgullojë në gojë, duke e mbajtur kokën lart e nga pas, bëj gargarë.


GARGARIT II jokal.

1. Nxjerr një zë të veçantë, të fortë e të ndërprerë (për bretkosën), kuak. Gargaritin bretkosat.

2. zakon. veta III fig. bised., mospërf. Nxjerr një zë si te bretkosës; dërdëllit.