garant

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

GARANT m.

Ai që merr përsipër ose detyrohet të përgjigjet materialisht a moralisht për aftësinë, për veprimet a për sjelljen e dikujt tjetër ose për cilësinë e një malli; ai që jep a lëshon garanci; dorëzanë. Është garant. Bëhet (hyn) garant.